Укр Рус

Українські народні думи. "Маруся Богуславка"

06 августа 2021 2559 Печать
(0)
Опубліковано 19.06.2019
Цитування

Гапонюк С. М. Українські народні думи. "Маруся Богуславка" / С. М. Гапонюк // Педагогічний пошук. - 2019. - № 2. - С. 55–57.

Автори Гапонюк С. М.
Опубліковано:
Освітній портал op.ua
Автором статьи не является редакция сайта, поэтому все его источники относятся к автору самой статьи

Опис матерiалу

Анотація

Використовуючи звукозапис думи, її мультиплікацію, репродукції картин на відповідну тематику, порушуються питання не тільки про вчинок Марусі, а й про права людини з сучасної точки зору.

Ключові слова: патріотизм, героїзм, права людини, минуле і сучасне.

Нaponiuk S. M. Ukrainian Folk Dumas. “Marusia Bohuslavka”.

Using sound recording of the duma, its animation, reproductions of paintings on the relevant subject, the questions are raised not only about Marusia’s action, but also about human rights, from the modern point of view.

Key words: patriotism, heroism, human rights, past and present.

Тема. Українські народні думи. «Маруся Богуславка». Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі.

Мета. Поглибити знання учнів про думу як жанр літератури. Формувати вміння визначати тематику, художні особливості думи; вміння аналізувати образ української полонянки Марусі, її героїчний учинок; осмислювати духовний зв’язок з минулим рідного народу; зіставляти специфіку розкриття теми в літературі, музиці, образотворчому мистецтві, кіномистецтві; толерантно відстоювати власну позицію в дискусії; використовувати комунікативні стратегії для формулювання власної позиції.

Випереджувальні завдання: прочитати думу «Маруся Богуславка»; опрацювати (ОДГ/ОПЛ) Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (Європейська конвенція з прав людини), доповнену протоколами, – спрощену версію окремих статей, короткий зміст преамбули.

Методи, прийоми і форми роботи: «Незакінчене речення», «Кубик Блума», «Кластер»; робота в парах, групах.

Обладнання: підручник з української літератури для 8 класу (автор Л. І. Коваленко), мультимедійна дошка, фліпчарт, роздатковий матеріал із Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод (статті). Відеопрезентація думи про Марусю Богуславку у виконанні кобзаря Миколи Будника (1955–2001).

Репродукції картини Дерегуса, фото пам’ятника Марусі Богуславці. Мультфільм про Марусю Богуславку.

Предметні компетентності: (учень/учениця) осмислено читає думу, переказує зміст; визначає тематику, художні особливості; аналізує образ Марусі, її героїчний учинок.

Ключові компетентності: (учень/учениця) осмислює духовний зв’язок з минулим рідного народу; зіставляє специфіку розкриття теми в літературі, музиці, образотворчому мистецтві, кіномистецтві; толерантно відстоює власну позицію в дискусії; використовує комунікативні стратегії для формулювання своєї позиції.

Емоційно-ціннісне ставлення: усвідомлення того, що любов до Вітчизни – одна з найбільших людських чеснот. Прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими цінностями.

Цінності/ставлення ОДГ/ОПЛ: повага до різних поглядів, ідей, вірувань. Види відповідальності людини (правова, соціальна, моральна). Відчуття себе членом спільноти, здатність співчувати, усвідомлення важливості й необхідності брати на себе відповідальність.

Усвідомлення ОДГ/ОПЛ: розуміння особистої відповідальності перед людьми.

Уміння ОДГ/ОПЛ: використання способів діяльності й моделі поведінки, що задовольняють власні інтереси особи та захищають права людини й громадянина; толерантно відстоювати свою позицію в дискусії.

Навчальні ресурси ОДГ/ОПЛ: Т. 4, с. 59. Відповідальність. Беремо участь – беремо відповідальність.

Подпишитесь на email рассылку!

Место в рейтинге новостей: 162 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показать больше

Подпишитесь на email рассылку!

Получайте актуальную информацию об образовании в Украине и за рубежом

x
x
Статус користувача