Укр Рус

Використання інтерактивних методів навчання при вивченні теми "Карбонові кислоти"

16 декабря 2020 2010 Печать
(0)
Опубліковано 20.06.2017
Цитування

Киричук Т. С. Використання інтерактивних методів навчання при вивченні теми "Карбонові кислоти" / Т. С. Киричук // Педагогічний пошук. - 2017. - № 2. - С. 60–63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2017_2_

Автори Киричук Т. С.
Доступно в PDF
Опубліковано:
Освітній портал op.ua
Автором статьи не является редакция сайта, поэтому все его источники относятся к автору самой статьи

Опис матерiалу

Розглядаються особливості використання активних та інтерактивних методів навчання на різних етапах заняття для формування у студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів базових компетентностей із хімії.

Ключові слова: хімічна компетентність, робота в малих групах, методи "Навчаючи–вчуся", "Мозковий штурм", "Мікрофон".

Kyrychuk T. S. The Use of Interactive Teaching Methods for the «Carbon Acid» Learning.

The article examines the features of use of active and interactive teaching methods at different study stages to shaping in university’s I–II levels students of accreditation and general education school 9–10’s classes students the basic chemical competencies.

Key words: chemical competence, work in small groups, «Teaching-Learning», Brainstorming, «Microphone».

Постановка проблеми. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ сторіччі одним із пріоритетних напрямів удосконалення освітньої системи визначила "оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу" [4]. Сучасний стан розвитку хімічної науки та теорії і методики навчання хімії висувають підвищені вимоги до оновлення змісту хімічної освіти, удосконалення програм і підручників, доповнення навчальної літератури посібниками, призначеними розвивати в учнів інтерес до цієї дисципліни, проведення інтеграції та диференціації знань, формування у школярів цілісних знань про хімічні явища і роль хімії. Особливе місце в сучасних дослідженнях займає методичне забезпечення викладання цього предмета. 

Метою сучасної освіти є формування компетентної особистості, яка не лише володіє певною сумою знань, але здатна застосувати набуті знання на практиці, адекватно діяти в певних життєвих ситуаціях, брати на себе відповідальність, успішно вирішувати практичні завдання. Для реалізації цієї мети сучасний педагог має створити такі умови навчання, які б задовольніли освітні потреби кожного учня, враховували його вікові та індивідуальні особливості, сприяли розвитку критичного мислення, самостійності у здобуванні знань, творчості у розв’язанні проблем.

Теорія і практика доводять, що ефективність навчання залежить від методів, які використовує педагог на занятті. Доцільне поєдання традиційних методів навчання при врахуванні основних принципів дидактики: науковості, цілісності, послідовності, наочності, доступності - є умовою успішної реалізації мети і завдань сучасної освіти. 

Место в рейтинге новостей: 221 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показать больше

Подпишитесь на email рассылку!

Получайте актуальную информацию об образовании в Украине и за рубежом

x
x
Статус користувача